[Js/DOM] elementFilter fr_code

function elementFilter(els, callback) {
    var res = Array();
    for ( var i=0; i<els.length; i++) {
        if ( callback.call(this, els[i]) ) {
            res[res.length] = els[i];
        }
    }
    return res;
}
function elementFilterClass(els, filterClass) {
    return elementFilter(els, function(el){
        return hasClass(el, filterClass);
    });
}
function elementFilterClassNegative(els, filterClass) {
    return elementFilter(els, function(el){
        return hasNotClass(el, filterClass);
    });
}

window.onload = function() {
    document.appendDivToBody('testFilterClass');
    var result = document.getElementById('testFilterClass');
    result.innerHTML = 'Test elementFilterClass';
    var testEls = document.getElementsByTagName("A");
    var resEls = elementFilterClassNegative(testEls, "myClass");
    result.innerHTML += '['+resEls.length+'/'+testEls.length+']';
};

덧글

 • 티티 2008/11/03 23:11 #

  블로그에 방문해 주셔서 반갑습니다~
  :D
 • 낭망백수 2008/11/04 01:14 #

  저두요. ㅎㅎ;
 • 티티 2008/11/04 16:13 #

  제가 프로그래머가 아니다 보니, 어디에 사용되는 코드인지 전혀 모르겠네요 ㅎㅎ
 • 낭망백수 2008/11/09 20:49 #

  Js = Javascript 입니다. 쉽게말해 홈페이지죠. ^^